STREFA PARTNERA

O Nas

Bartolini pokazuje jak jest.

Historia naszej działalności sięga 1991 roku. Od roku 1997 działamy jako spółka, której jedynymi właścicielami pozostają Mirosław Cioś i Waldemar Kwinta . Od początku naszego istnienia zajmujemy się wdrożeniami oraz utrzymaniem ruchu profesjonalnych sieci łączności radiowej. Priorytetowymi cechami naszego działania jest solidność, bezpieczeństwo i szybkość. Urzeczywistniamy je dzięki zaletom technicznym oferowanych przez nas produktów , jak i innowacyjności rozwiązań. Ważnym elementem pozwalającym realizować nasze cele są kwalifikacje i zaangażowanie naszych pracowników. To wszystko sprawia, że wizja firmy Asken realizowana jest w sposób konsekwentny. Mając na względzie dynamikę rynku staramy się być strategicznym partnerem dla innych przedsiębiorstw. Nie jesteśmy bowiem nastawieni na szybki zysk, ale na długotrwałą współprace, mając na względzie interesy naszych klientów. Nie twierdzimy, że nie pojawią się problemy, ale obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań aby je rozwiązać. Jesteśmy świadomi tego, że zaufanie Klientów do naszych możliwości stanowi podstawę jakichkolwiek działań. Dlatego też jakość naszych świadczeń jest z góry ustalona. To z kolei przyczynia się do wzrostu popularności naszej firmy. Wiedza ta zobowiązuje nas do tego, by dołożyć wszelkich starań żeby nie zawieść pokładanego w nas zaufania i spełnić obiecane świadczenia tak, by cechowały się najwyższą jakością. Pod pojęciem jakość rozumiemy przede wszystkim postulat dotrzymywania wysokich standardów uzgodnionych w umowach z naszymi klientami. Dotyczą one przede wszystkim dostaw i usług, za które ponosimy pełną odpowiedzialność. Oferujemy pełny wachlarz produktów i usług, zarówno w bezpośredniej sprzedaży, jak i kompleksowe rozwiązania. Podstawą naszej działalności są konkurencyjne rozwiązania, zgodnie z przyjętą przez nas koncepcją wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klienta. Wszystkie sprzedawane lub/i wdrażane przez nas produkty podlegają stałemu utrzymaniu w ruchu i serwisowi przez cały czas ich eksploatacji.

Możemy w jednoznaczny sposób stwierdzić, iż pomagamy naszym klientom osiągnąć sukces. Branże w których działamy uzupełniają się wzajemnie tak, że nasza wiedza, doświadczenie i obszary w których działamy pozwalają na stały rozwój. Rozumiemy, a niejednokrotnie wyprzedzamy potrzeby naszych klientów, przyczyniając się tym samym do tworzenia ich długofalowych sukcesów. Jesteśmy firmą polską, stworzoną i działającą według prawa polskiego, na rynku europejskim i wedle standardów europejskich. Jesteśmy również świadomi swych powinności społecznych, co znajduje wyraz w wewnętrznych wytycznych firmy. Stanowią one, iż firma ma obowiązek przestrzegać wszystkich regulacji i przepisów, w każdym z sektorów gospodarki, w których działa.

Przedstawiony wyżej program działania firmy ASKEN to nie deklaracje ale gwarancja.
A to zobowiązuje.